การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 2)


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์, แสงระวี แทนทอง, พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
ชื่อวารสาร ::  Siriraj Medical Bulletin
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 126-142
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
Journal Quartile Score ::  Q1
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov 2_compressed.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์ ผู้แต่งชื่อแรก ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 0.00 N
  2 Saengrawee Thanthong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) Saengrawee.tha@cra.ac.th 0.00 N
  3 พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล ผู้แต่งร่วม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00 N