ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านร่างกายของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านร่างกายของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง


ชื่อนักวิจัย ::   บุญฑริกา มณีโชติ , ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ชื่อวารสาร ::  Nursing Sciences Journal of Thailand, 31(3), 87-100
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การลดความเหลื่อมล้ำ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โรคหลอดเลือดสมอง,การทำหน้าที่ด้านร่างกาย,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2562 NO5 (จุฬาลงกรณ์) -TCI2-ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านร่างกาย.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 บุญฑริกา มณีโชติ นักวิจัยชื่อแรก N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00
    2 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00